Aktualności

27

maj

2024

Walne Zebranie

Walne Zebranie

29

mar

2024

Spokojnych Świąt

Spokojnych, zdrowych i pełnych optymizmu Świąt Wielkanocnych!

22

gru

2023

Radosnych, Spokojnych Świąt!

Radosnych, Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, samych sukcesów w Nowym Roku!

20

kwi

2023

PGK na XXII KALISKIEJ KONFERENCJI

PGK na XXII KALISKIEJ KONFERENCJI

21

gru

2022

Pogodnych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

Pogodnych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

03

paź

2022

Pismo PGK do Wójtów/Burmistrzów

Pismo PGK do Wójtów/Burmistrzów w sprawie modernizacji egib.

20

wrz

2022

PGK na Kongresie FIG

PGK na Kongresie FIG

11

sie

2022

Zarząd PGK spotkał się z p.o. GGK Alicją Kulką

Zarząd PGK spotkał się z p.o. GGK Alicją Kulką

09

sie

2022

Mgliste perspektywy

https://geoforum.pl/news/32744/mgliste-perspektywyhttps:/geoforum.pl/news/32744/mgliste-perspektywy

14

maj

2022

Walne Zgromadzenie PGK

Walne Zgromadzenie PGK

12

paź

2021

Zawieszenie posiedzeń Zespołu Geodezji przy Rzeczniku MŚP

Zawieszenie posiedzeń Zespołu Geodezji przy Rzeczniku MŚP

31

sie

2021

Walne Zgromadzenie PGK

Walne Zgromadzenie PGK

12

maj

2021

Spotkanie członków PGK

Spotkanie członków PGK

21

sty

2021

Uwagi do Projektu modernizacji GUGiK

Uwagi do Projektu modernizacji GUGiK

30

gru

2020

Pismo do Pani minister Anny Korneckiej

Pismo do Pani minister Anny Korneckiej

24

gru

2020

Pogodnych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

Pogodnych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

07

gru

2020

wsparcie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Techhnologii

wsparcie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Techhnologii

03

gru

2020

Propozycja uchwały PRGiK

Propozycja uchwały PRGiK

18

wrz

2020

Walne Zgromadzenie CLGE, Ateny

Walne Zgromadzenie CLGE, Ateny

10

wrz

2020

Walne Zgromadzenie PGK

Walne Zgromadzenie PGK

23

mar

2020

Zmarł profesor Bogdan Jerzy Ney

Zmarł profesor Bogdan Jerzy Ney

23

mar

2020

Apel PGK

Apel PGK

14

sty

2020

Zmarł Krzysztof Rogala - wiceprezes GIG

Zmarł Krzysztof Rogala - wiceprezes GIG

09

sty

2020

PGK członkiem Rady Przedsiębiorców

PGK członkiem Rady Przedsiębiorców

10

gru

2019

I Otwarte Forum w/s Samorządu

I Otwarte Forum w/s Samorządu

14

lis

2019

Walne Zgromadzenie PGK

Walne Zgromadzenie PGK

27

wrz

2019

Walne Zgromadzenie CLGE, Istambuł 27-28 września 2019

Walne Zgromadzenie CLGE, Istambuł 27-28 września 2019

14

cze

2019

List otwarty

List otwarty

13

cze

2019

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie i wybór Karola Kaima na członka zarządu PGK

20

maj

2019

Spotkanie w siedzibie ZPP

Spotkanie w siedzibie ZPP

25

kwi

2019

Uwagi do projektu zmian Pgik i innych ustaw

Uwagi do projektu zmian Pgik i innych ustaw

01

kwi

2019

Zmiana adresu biura!

Zmiana adresu biura!

22

mar

2019

Walne Zgromadzenie CLGE Sofia, Bułgaria 22-23 marca 2019

Walne Zgromadzenie CLGE Sofia, Bułgaria 22-23 marca 2019

20

mar

2019

Zebranie PGK

Zebranie PGK

18

mar

2019

Spotkanie stowarzyszeń geodezyjnych.

-

06

mar

2019

Nowa komisja kwalifikacyjna.

-

05

lut

2019

Zmarł wieloletni Prezes Zarządu PGK Waldemar Klocek.

Dziś w nocy zmarł wieloletni Prezes Zarządu PGK Waldemar Klocek.

23

sty

2019

Spotkanie zarządów CLGE i PGK KZPFGK w Warszawie.

Spotkanie zarządów CLGE i PGK KZPFGK w Warszawie.

30

lis

2018

Wystąpienie do GGK.

Wystąpienie do GGK w sprawie włączenia Geodety Uprawnionego jako pełnoprawnego uczestnika procesu inwestycyjno-budowlanego

16

lis

2018

Walne Zebranie

Walne Zebranie PGK KZPFGK. Przyjęcie OPGK Gdańsk Sp. z o.o.

05

paź

2018

PGK KZPFGiK reprezentuje polską geodezję w CLGE

PGK KZPFGiK reprezentuje polską geodezję w CLGE

05

wrz

2018

Spotkanie z przedstawicielami ZPP

Spotkanie z przedstawicielami ZPP

10

sie

2018

Rekomendacja do Rady IIP

Rekomendacja do Rady IIP

31

lip

2018

Komisja kwalifikacyjna

PGK KZPFGK - rekomendowała Prezesowi GUGiK członków komisji kwalifikacyjnej.

13

lip

2018

Spotkanie z GGK

W dniu 13.07.2018 r. Zarząd KZPFK spotkał się z GGK Waldemarem Izdebskim.

25

cze

2018

Walne Zgromadzenie PGK - Nowy Zarząd

W dniu 25.06.2018 odbyło się Walne Zgromadzenie KZPFGK Polska Geodezja Komercyjna, na którym powołano nowe władze Związku.

21

cze

2017

Walne Zgromadzenie PGK - Warszawa, 21.06.2017

Obradom przewodniczył kol. Wojciech Będkowski, a gośćmi byli : Główny Geodeta Kraju - Grażyna Kierznowska, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Łodzi - Wojciech Dyakowski oraz Wiceprezes GIG – Jan Połeć.

23

mar

2017

Kongres Geodetów Polskich - 23-25 marca 2017

W dniach 23-25 marca odbędzie się w Piotrkowie Trybunalskim Kongres Geodetów Polskich. Forum to poświęcone będzie omówieniu aktualnej sytuacji w naszej branży i sprecyzowaniu wytycznych do przyszłego działania.

31

sty

2017

Administracja geodezyjna a sprawy komercyjnego wykonawstwa

W dniu 31.01.2017 r przedstawiciele PGK ( Waldemar Klocek, Paweł Świerczek, Robert Rachwał i Florian Romanowski ) uczestniczyli w dwóch spotkaniach bilateralnych tj. w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, a następnie w Głównym Urzędzie...

24

lis

2016

Walne Zgromadzenie PGK - 24.11.2016

W dniu 24 listopada 2016 roku odbyło się w Warszawie Walne Zgromadzenie Polskiej Geodezji Komercyjnej. W trakcie obrad prezes Waldemar Klocek złożył relację z działań zarządu w okresie od wiosennego WZ.

24

cze

2016

Spotkanie w MIiB - 24.06.2016

24.06.2016 roku odbyło się w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa spotkanie poświęcone podsumowaniu obecnego funkcjonowania przepisów z zakresu geodezji i kartografii oraz zainicjowaniu dyskusji na temat kierunku i zakresu...

02

cze

2016

Bałtycki Kongres Geodezyjny - 2-3.06.2016

W dniach 2-3 czerwca br. uczestniczyłem w Bałtyckim Kongresie Geodezyjnym w Gdańsku. Trzeba stwierdzić, że wielowątkowa dyskusja, a w tym różnorodność podejmowanych tematów przeładowały nieco program...

RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Polską Geodezję Komercyjną Krajowy Związek Pracodawców Firm Geodezyjno-Kartograficznych z siedzibą w Warszawie dla osób wskazanych do kontaktu w związku z realizacją zawartej umowy

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ( dalej „RODO”) informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Geodezja Komercyjna Krajowy Związek Pracodawców Firm Geodezyjno-Kartograficznych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 54 lok. 56.
 2. Adres korespondencyjny Administratora: 00-363 Warszawa, Nowy Świat 54, lok. 56. Adres e mail Administratora: zarzad@geodezja-komercyjna.pl
 3. Pani/ Pana dane osobowe zostały przekazane Administratorowi przez Kontrahenta, będącego Pani/Pana Pracodawcą/Zleceniodawcą, w związku z zawartą z nim umową, jako osoby wyznaczonej do kontaktu/realizacji umowy.
 4. Pani/Pana dane w zakresie danych kontaktowych np. imię, nazwisko, stanowisko, numer telefonu służbowego, służbowy adres e - mail przetwarzane będą na podstawie i we wskazanych poniżej celach:
 • 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji żądań organów kontroli, sądów, prokuratury, na potrzeby postępowań przewidzianych przepisami prawa, a także do realizacji innych obowiązków nałożonych na Administratora na mocy przepisów powszechnie obowiązujących,
 • 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora) w celu zawarcia i realizacji umowy zawartej między Administratorem a Kontrahentem, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w celu wymiany korespondencji, w tym elektronicznej, m. in. dla prowadzenia negocjacji, dokonywania ustaleń, utrzymania dobrych relacji biznesowych.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:
 2. instytucjom, podmiotom, osobom uprawnionym przez przepisy prawa,
 3. podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora danych, również tym, którym dane Administrator powierza do przetwarzania, takim jak: firmy księgowe, kancelarie prawne, kurierzy, audytorzy, dostawcy usług IT.
 4. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe:
 5. w przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją umowy: do czasu przedawnienia roszczeń powstałych na jej podstawie, przez czas niezbędny do ich dochodzenia lub obrony.
 6. w przypadku przetwarzania na podstawie przepisu prawa: przez okres wynikający z prawa powszechnie obowiązującego.
 7. przypadku przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora do czasu jego ustania lub złożenia skutecznego sprzeciwu.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Przestaniemy przetwarzać dane na tej podstawie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub że Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.