Aktualności

23

mar

2020

Zmarł profesor Bogdan Jerzy Ney

Zmarł profesor Bogdan Jerzy Ney

23

mar

2020

Apel PGK

Apel PGK

14

sty

2020

Zmarł Krzysztof Rogala - wiceprezes GIG

Zmarł Krzysztof Rogala - wiceprezes GIG

09

sty

2020

PGK członkiem Rady Przedsiębiorców

PGK członkiem Rady Przedsiębiorców

10

gru

2019

I Otwarte Forum w/s Samorządu

I Otwarte Forum w/s Samorządu

14

lis

2019

Walne Zgromadzenie PGK

Walne Zgromadzenie PGK

27

wrz

2019

Walne Zgromadzenie CLGE, Istambuł 27-28 września 2019

Walne Zgromadzenie CLGE, Istambuł 27-28 września 2019

14

cze

2019

List otwarty

List otwarty

13

cze

2019

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie i wybór Karola Kaima na członka zarządu PGK

20

maj

2019

Spotkanie w siedzibie ZPP

Spotkanie w siedzibie ZPP

25

kwi

2019

Uwagi do projektu zmian Pgik i innych ustaw

Uwagi do projektu zmian Pgik i innych ustaw

01

kwi

2019

Zmiana adresu biura!

Zmiana adresu biura!

22

mar

2019

Walne Zgromadzenie CLGE Sofia, Bułgaria 22-23 marca 2019

Walne Zgromadzenie CLGE Sofia, Bułgaria 22-23 marca 2019

20

mar

2019

Zebranie PGK

Zebranie PGK

18

mar

2019

Spotkanie stowarzyszeń geodezyjnych.

-

06

mar

2019

Nowa komisja kwalifikacyjna.

-

05

lut

2019

Zmarł wieloletni Prezes Zarządu PGK Waldemar Klocek.

Dziś w nocy zmarł wieloletni Prezes Zarządu PGK Waldemar Klocek.

23

sty

2019

Spotkanie zarządów CLGE i PGK KZPFGK w Warszawie.

Spotkanie zarządów CLGE i PGK KZPFGK w Warszawie.

30

lis

2018

Wystąpienie do GGK.

Wystąpienie do GGK w sprawie włączenia Geodety Uprawnionego jako pełnoprawnego uczestnika procesu inwestycyjno-budowlanego

16

lis

2018

Walne Zebranie

Walne Zebranie PGK KZPFGK. Przyjęcie OPGK Gdańsk Sp. z o.o.

05

paź

2018

PGK KZPFGiK reprezentuje polską geodezję w CLGE

PGK KZPFGiK reprezentuje polską geodezję w CLGE

05

wrz

2018

Spotkanie z przedstawicielami ZPP

Spotkanie z przedstawicielami ZPP

10

sie

2018

Rekomendacja do Rady IIP

Rekomendacja do Rady IIP

31

lip

2018

Komisja kwalifikacyjna

PGK KZPFGK - rekomendowała Prezesowi GUGiK członków komisji kwalifikacyjnej.

13

lip

2018

Spotkanie z GGK

W dniu 13.07.2018 r. Zarząd KZPFK spotkał się z GGK Waldemarem Izdebskim.

25

cze

2018

Walne Zgromadzenie PGK - Nowy Zarząd

W dniu 25.06.2018 odbyło się Walne Zgromadzenie KZPFGK Polska Geodezja Komercyjna, na którym powołano nowe władze Związku.

21

cze

2017

Walne Zgromadzenie PGK - Warszawa, 21.06.2017

Obradom przewodniczył kol. Wojciech Będkowski, a gośćmi byli : Główny Geodeta Kraju - Grażyna Kierznowska, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Łodzi - Wojciech Dyakowski oraz Wiceprezes GIG – Jan Połeć.

23

mar

2017

Kongres Geodetów Polskich - 23-25 marca 2017

W dniach 23-25 marca odbędzie się w Piotrkowie Trybunalskim Kongres Geodetów Polskich. Forum to poświęcone będzie omówieniu aktualnej sytuacji w naszej branży i sprecyzowaniu wytycznych do przyszłego działania.

31

sty

2017

Administracja geodezyjna a sprawy komercyjnego wykonawstwa

W dniu 31.01.2017 r przedstawiciele PGK ( Waldemar Klocek, Paweł Świerczek, Robert Rachwał i Florian Romanowski ) uczestniczyli w dwóch spotkaniach bilateralnych tj. w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, a następnie w Głównym Urzędzie...

24

lis

2016

Walne Zgromadzenie PGK - 24.11.2016

W dniu 24 listopada 2016 roku odbyło się w Warszawie Walne Zgromadzenie Polskiej Geodezji Komercyjnej. W trakcie obrad prezes Waldemar Klocek złożył relację z działań zarządu w okresie od wiosennego WZ.

24

cze

2016

Spotkanie w MIiB - 24.06.2016

24.06.2016 roku odbyło się w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa spotkanie poświęcone podsumowaniu obecnego funkcjonowania przepisów z zakresu geodezji i kartografii oraz zainicjowaniu dyskusji na temat kierunku i zakresu...

02

cze

2016

Bałtycki Kongres Geodezyjny - 2-3.06.2016

W dniach 2-3 czerwca br. uczestniczyłem w Bałtyckim Kongresie Geodezyjnym w Gdańsku. Trzeba stwierdzić, że wielowątkowa dyskusja, a w tym różnorodność podejmowanych tematów przeładowały nieco program...

Dołącz do nas

Członkiem Związku może być każdy podmiot gospodarczy prowadzący działalność w zakresie usług geodezyjno-kartograficznych i zatrudniający co najmniej 20 pracowników na podstawie umowy o pracę, reprezentujący odpowiedni poziom zawodowy, stosujący się do obowiązujących zasad działania rynkowego i uczciwości, którego przedstawiciel zaakceptuje cele Związku i przepisy statutu. Przyjęcie do Związku następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednim złożeniu przez zainteresowaną firmę Wniosku o przyjęcie do Związku i uzyskaniu pozytywnej opinii dwóch członków.