Aktualności

PGK na Kongresie FIG

Delegacja PGK KZPFGiK była obecna na Kongresie FIG w Warszawie. Głównym celem było spotkanie z zarządem CLGE oraz uroczyste podpisanie przez stronę polską dokumentu "CLGE Code of Professional Qualification for Property Surveyors a Harmonisation of Best Practices in Europe". Akt podpisania poprzedzony został prezentacją wygłoszoną w panelu TS01F: Professional Standards, Practice Development and Lifelong Learning Commission: 1, 2 & 7 Kongresu FIG (11531 -Matjaz Grilc (Slovenia), Vladimir Krupa (Croatia), Jean-Yves Pirlot (Belgium) and Robert Rachwal (Poland).

 

 

Dołącz do nas

Członkiem Związku może być każdy podmiot gospodarczy prowadzący działalność w zakresie usług geodezyjno-kartograficznych i zatrudniający co najmniej 20 pracowników na podstawie umowy o pracę, reprezentujący odpowiedni poziom zawodowy, stosujący się do obowiązujących zasad działania rynkowego i uczciwości, którego przedstawiciel zaakceptuje cele Związku i przepisy statutu. Przyjęcie do Związku następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednim złożeniu przez zainteresowaną firmę Wniosku o przyjęcie do Związku i uzyskaniu pozytywnej opinii dwóch członków.