Kontakt

Kontakt

Polska Geodezja Komercyjna Krajowy Związek Pracodawców Firm Geodezyjno-Kartograficznych
 
ul. Nowy Świat 54/56
00-363 Warszawa

tel. 22 378 48 78 
e-mail: zarzad@geodezja-komercyjna.pl

NIP: 525-10-52-008 

REGON: 010248130 

KRS: 0000101456 
 
Bank PeKaO S.A.
Oddział w Warszawie, ul. Jasna 1
78 1240 6175 1111 0000 4571 4304

Napisz do nas

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące naszej działalności lub oferty prosimy skorzystać z formularza kontaktowego poniżej. Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na Państwa pytania w jak najkrótszym czasie.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi oraz realizacji procesu komunikacji i rekrutacji na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a) RODO.
  • Administratorem Pani/Pana danych danych osobowych będzie:

 Polska Geodezja Komercyjna Krajowy Związek Pracodawców Firm Geodezyjno- Kartograficznych.

  1. Nowy Świat 54/56 , 00-363 Warszawa

e-mail: zarzad@geodezja-komercyjna.pl, tel. 22 378 48 78

 Odbiorcami danych osobowych są: zarząd stowarzyszenia.

  • Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zakończenia procesu komunikacji i rekrutacji
  • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Podanie przez Pani/Pana danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek konieczny do wzięcia udziału w procesie komunikacji i rekrutacji.

 

Dołącz do nas

Członkiem Związku może być każdy podmiot gospodarczy prowadzący działalność w zakresie usług geodezyjno-kartograficznych i zatrudniający co najmniej 20 pracowników na podstawie umowy o pracę, reprezentujący odpowiedni poziom zawodowy, stosujący się do obowiązujących zasad działania rynkowego i uczciwości, którego przedstawiciel zaakceptuje cele Związku i przepisy statutu. Przyjęcie do Związku następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednim złożeniu przez zainteresowaną firmę Wniosku o przyjęcie do Związku i uzyskaniu pozytywnej opinii dwóch członków.