Aktualności

Walne Zgromadzenie CLGE Sofia, Bułgaria 22-23 marca 2019

Dnia 22 marca rozpoczęło się Walne Zgromadzenie CLGE, które otworzył Maurice Barbieri – Prezydent CLGE. Następnie Valentin Yovev – Wiceminister Rozwoju Regionalnego i Prac Publicznych przywitał delegatów z 28 krajów przybyłych na Walne Zgromadzenie CLGE. Pierwszą część obrad zdominowały sprawy proceduralne. Bośnia i Hercegowina oraz Czarnogóra uzyskały w głosowaniu status członka zwyczajnego  CLGE, zaś Serbia z członka zwyczajnego obniżyła swój status na członka obserwatora. 

Dnia 23 marca, drugiego dnia Walnego Zgromadzenia odbyły się warsztaty poświęcone wypracowaniu nowej wizji funkcjonowania CLGE. Najważniejsze tematy to:
- transparentność działania, w tym finansowego
- łączność z Komisjami Unii Europejskiej w celu promowania zawodu geodety
- łączność ze światowymi i europejskimi organizacjami działającymi w polu zainteresowania CLGE
(np. FiG, Bank Światowy, Eurogeographics itp.)

Polską Geodezję Komercyjną na Walnym Zgromadzeniu w Sofii reprezentował Florian Romanowski.

Dołącz do nas

Członkiem Związku może być każdy podmiot gospodarczy prowadzący działalność w zakresie usług geodezyjno-kartograficznych i zatrudniający co najmniej 20 pracowników na podstawie umowy o pracę, reprezentujący odpowiedni poziom zawodowy, stosujący się do obowiązujących zasad działania rynkowego i uczciwości, którego przedstawiciel zaakceptuje cele Związku i przepisy statutu. Przyjęcie do Związku następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednim złożeniu przez zainteresowaną firmę Wniosku o przyjęcie do Związku i uzyskaniu pozytywnej opinii dwóch członków.