Aktualności

Apel PGK

Ogłoszenie stanu epidemicznego oraz z dniem 20 marca 2020 r. stanu epidemii, skutkuje trudnymi do przewidzenia następstwami dla wszystkich przedsiębiorstw branży geodezyjno-kartograficznej. Przedsiębiorstwa małe szybciej, a średnie i duże później odczują skutki spowolnienia i często braku możliwości wykonywania prac. Pomimo szybkiego reagowania, organizowania pracy zdalnej utrzymanie pełnych cykli produkcyjnych przy niezmienionych kosztach i terminach może okazać się niemożliwe. Nieznane, negatywne skutki prawne są kolejnym wielkim ryzykiem. Sytuacji tej nie można było w jakikolwiek sposób przewidzieć, ani się przed nią zabezpieczyć.

Polska Geodezja Komercyjna Krajowy Związek Firm Geodezyjno-Kartograficznych kieruje Apel do wszystkich jednostek rządowych i samorządowych, które obecnie realizują zadania budowy i modernizacji państwowego zasobu geodezyjnego o szczególną wyrozumiałość i zastosowanie wszelkich możliwych, a dozwolonych prawem działań. Pozwolą one na zminimalizowanie pewnych w tej chwili negatywnych skutków epidemii, które mogą zachwiać bytem wielu firm geodezyjnych. Z dużą uwagą oczekujemy na zapowiadane przez Rząd ustawowe rozwiązania tzw. „tarczy antykryzysowej”, jednak w ostatecznym rozrachunku to głównie od Zamawiających będzie zależało kształtowanie realizowanych projektów oraz akceptacja rozwiązań proponowanych przez Wykonawców.

Zarząd PGK 

Dołącz do nas

Członkiem Związku może być każdy podmiot gospodarczy prowadzący działalność w zakresie usług geodezyjno-kartograficznych i zatrudniający co najmniej 20 pracowników na podstawie umowy o pracę, reprezentujący odpowiedni poziom zawodowy, stosujący się do obowiązujących zasad działania rynkowego i uczciwości, którego przedstawiciel zaakceptuje cele Związku i przepisy statutu. Przyjęcie do Związku następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednim złożeniu przez zainteresowaną firmę Wniosku o przyjęcie do Związku i uzyskaniu pozytywnej opinii dwóch członków.