Aktualności

Zmarł Krzysztof Rogala - wiceprezes GIG

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 14 stycznia 2020 r. zmarł Krzysztof Rogala, wiceprezes Geodezyjnej Izby Gospodarczej

Rodzinie i Bliskim składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia.

Prezes, Zarząd Główny,
Koleżanki i Koledzy
PGK KZPFGK

Dołącz do nas

Członkiem Związku może być każdy podmiot gospodarczy prowadzący działalność w zakresie usług geodezyjno-kartograficznych i zatrudniający co najmniej 20 pracowników na podstawie umowy o pracę, reprezentujący odpowiedni poziom zawodowy, stosujący się do obowiązujących zasad działania rynkowego i uczciwości, którego przedstawiciel zaakceptuje cele Związku i przepisy statutu. Przyjęcie do Związku następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednim złożeniu przez zainteresowaną firmę Wniosku o przyjęcie do Związku i uzyskaniu pozytywnej opinii dwóch członków.