Aktualności

Rekomendacja do Rady IIP

W związku z trwającym naborem kandydatów do Rady Infrastruktury Przestrzennej PGK KZPFG w dniu 10.08.2018 r. skierowała do ministra Jerzego Kwiecińskiego pismo z kandydaturą przedstawioną przez Związek.

Dołącz do nas

Członkiem Związku może być każdy podmiot gospodarczy prowadzący działalność w zakresie usług geodezyjno-kartograficznych i zatrudniający co najmniej 20 pracowników na podstawie umowy o pracę, reprezentujący odpowiedni poziom zawodowy, stosujący się do obowiązujących zasad działania rynkowego i uczciwości, którego przedstawiciel zaakceptuje cele Związku i przepisy statutu. Przyjęcie do Związku następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednim złożeniu przez zainteresowaną firmę Wniosku o przyjęcie do Związku i uzyskaniu pozytywnej opinii dwóch członków.