Aktualności

Komisja kwalifikacyjna

W dniu 31.07.2018 r. PGK KZPFGK zarekomendował Prezesowi GUGiK Waldemarowi Izdebskiemu członków komosji kwalifikacyjnej do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Dołącz do nas

Członkiem Związku może być każdy podmiot gospodarczy prowadzący działalność w zakresie usług geodezyjno-kartograficznych i zatrudniający co najmniej 20 pracowników na podstawie umowy o pracę, reprezentujący odpowiedni poziom zawodowy, stosujący się do obowiązujących zasad działania rynkowego i uczciwości, którego przedstawiciel zaakceptuje cele Związku i przepisy statutu. Przyjęcie do Związku następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednim złożeniu przez zainteresowaną firmę Wniosku o przyjęcie do Związku i uzyskaniu pozytywnej opinii dwóch członków.