Aktualności

Pismo PGK do Gmin

Polska Geodezja Komercyjna zwróciła się z pismem do Wójtów/ Burmistrzów zawierającym pytanie o chęć wykonywania prac modernizacji egib na terenie gminy. Pełna treść pisma pod linkiem: https://1drv.ms/b/s!Au-ZgjOL1nR1i5IsCo_DfCx1yxIeeQ?e=qLjyfk 

Dołącz do nas

Członkiem Związku może być każdy podmiot gospodarczy prowadzący działalność w zakresie usług geodezyjno-kartograficznych i zatrudniający co najmniej 20 pracowników na podstawie umowy o pracę, reprezentujący odpowiedni poziom zawodowy, stosujący się do obowiązujących zasad działania rynkowego i uczciwości, którego przedstawiciel zaakceptuje cele Związku i przepisy statutu. Przyjęcie do Związku następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednim złożeniu przez zainteresowaną firmę Wniosku o przyjęcie do Związku i uzyskaniu pozytywnej opinii dwóch członków.