Aktualności

Spotkanie z GGK

W dniu 13.07.2018 r. Zarząd KZPFK spotkał się z GGK Waldemarem Izdebskim. Spotkanie było poświęcone przedstawieniu pełniącemu obowiązki GGK Waldemarowi Izdebskiemu celów statutowych Związku oraz wyznaczenie możliwych obszarów współpracy . 

Dołącz do nas

Członkiem Związku może być każdy podmiot gospodarczy prowadzący działalność w zakresie usług geodezyjno-kartograficznych i zatrudniający co najmniej 20 pracowników na podstawie umowy o pracę, reprezentujący odpowiedni poziom zawodowy, stosujący się do obowiązujących zasad działania rynkowego i uczciwości, którego przedstawiciel zaakceptuje cele Związku i przepisy statutu. Przyjęcie do Związku następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednim złożeniu przez zainteresowaną firmę Wniosku o przyjęcie do Związku i uzyskaniu pozytywnej opinii dwóch członków.