Aktualności

Walne Zgromadzenie PGK - 24.11.2016

W dniu 24 listopada 2016 roku odbyło się w Warszawie Walne Zgromadzenie Polskiej Geodezji Komercyjnej. W trakcie obrad prezes Waldemar Klocek złożył relację z działań zarządu w okresie od wiosennego WZ. Dyskutowano też nad problemami, które aktualne nurtują środowisko geodezyjne. Wytyczono też plan działania na najbliższe półrocze, szczególnie w zakresie realizacji zadań wynikających z przetargów publicznych.

Dołącz do nas

Członkiem Związku może być każdy podmiot gospodarczy prowadzący działalność w zakresie usług geodezyjno-kartograficznych i zatrudniający co najmniej 20 pracowników na podstawie umowy o pracę, reprezentujący odpowiedni poziom zawodowy, stosujący się do obowiązujących zasad działania rynkowego i uczciwości, którego przedstawiciel zaakceptuje cele Związku i przepisy statutu. Przyjęcie do Związku następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednim złożeniu przez zainteresowaną firmę Wniosku o przyjęcie do Związku i uzyskaniu pozytywnej opinii dwóch członków.