Aktualności

Spotkanie członków PGK

W dniu 12 maja 2021 odbyło się zdalne spotkanie członków PGK.

Spotkanie dotyczyło:

  1. Przedstawienia propozycji uchwały PRGIK na posiedzeniu w dniu 3.12.2021 przedstawionej przez prezesa PGK.
  2. Omówienie stanowiska PGK i GIG w spr. ustanowienia zawodu (propozycja OZZG) i stanowisko PGK i GIG przesłane do Rzecznika MSP.
  3. Problemów działalności firm w dobie COVID.
  4. Wyznaczenie terminu Walnego Zebrania.
  5. Innych tematów.

Spotkanie nie było rejestrowane i publikowane bez zgody uczestników, wbrez trendowi reprezentowanemu przez niektóre inne organizacje.

 

 

Dołącz do nas

Członkiem Związku może być każdy podmiot gospodarczy prowadzący działalność w zakresie usług geodezyjno-kartograficznych i zatrudniający co najmniej 20 pracowników na podstawie umowy o pracę, reprezentujący odpowiedni poziom zawodowy, stosujący się do obowiązujących zasad działania rynkowego i uczciwości, którego przedstawiciel zaakceptuje cele Związku i przepisy statutu. Przyjęcie do Związku następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednim złożeniu przez zainteresowaną firmę Wniosku o przyjęcie do Związku i uzyskaniu pozytywnej opinii dwóch członków.