Aktualności

Zmiana adresu biura!

Z dniem 1.04.2019 r. PGKKZPFGK zmienia adres biura na:

Polska Geodezja Komercyjna
Krajowy Związek Pracodawców
Firm Geodezyjno-Kartograficznych

ul. Nowy Świat 54/56
00-363 Warszawa

Ulegają zmianie również adresy email na:

zarząd(at)geodezja.komercyjna.pl
ksiegowosc(at)geodezja.komercyjna.pl

Ulega zmianie telefon kontaktowy na:

22 378 48 78

Dołącz do nas

Członkiem Związku może być każdy podmiot gospodarczy prowadzący działalność w zakresie usług geodezyjno-kartograficznych i zatrudniający co najmniej 20 pracowników na podstawie umowy o pracę, reprezentujący odpowiedni poziom zawodowy, stosujący się do obowiązujących zasad działania rynkowego i uczciwości, którego przedstawiciel zaakceptuje cele Związku i przepisy statutu. Przyjęcie do Związku następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednim złożeniu przez zainteresowaną firmę Wniosku o przyjęcie do Związku i uzyskaniu pozytywnej opinii dwóch członków.