Aktualności

Spotkanie w MIiB - 24.06.2016

24.06.2016 roku odbyło się w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa spotkanie poświęcone podsumowaniu obecnego funkcjonowania przepisów z zakresu geodezji i kartografii oraz zainicjowaniu dyskusji na temat kierunku i zakresu przyszłych działań legislacyjnych. Obradom przewodniczył wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski, a gośćmi spotkania były takie znakomitości jak : główny geodeta kraju Kazimierz Bujakowski, główny inspektor nadzoru budowlanego Jacek Szer, posłanki Anna Paluch (PiS) i Barbara Chrobak (Kukuz’15). Skład obradujących uzupełniali przedstawiciele organizacji geodezyjnych, a w tym cały zarząd Polskiej Geodezji Komercyjnej z prezesem Waldemarem Klockiem na czele.

Odnosi się wrażenie, że obrady były kontynuacją inicjatywy PGK, której zarząd sprowokował spotkanie w MIiB w dniu 1.03.2016 roku. Tym razem jednak dyskutowano w szerszym gronie i na zaproszenie wystosowane przez ministerstwo.

Motywem przewodnim obrad było wspólne przedyskutowanie problemów występujących w branży geodezyjnej to jest, co w niej działa, a co wymaga zmian i czy w kwestiach tych panuje w środowisku zgoda, czy występują na tyle istotne rozbieżności, że wymagają dyskusji na najwyższych szczeblach władzy.

W imieniu naszej organizacji głos zabierał prezes Waldemar Klocek przedstawiając problemy polskiej geodezji z punktu widzenia komercyjnego wykonawstwa, zwracając uwagę na problemy przedstawione wcześniej w trakcie Bałtyckiego Kongresu Geodezyjnego.

Przekazał ministrowi tekst projektu prawa geodezyjnego i kartograficznego  opracowany również przez PGK w ramach Federacji Organizacji Przedsiębiorców Geodezyjnych.Zwrócił się też z prośbą do ministra o szybkie decyzje w sprawie ustawy o zamówieniach publicznych na którą czekają wszystkie polskie branże.

Szerszą relację z tego spotkania można wyczytać na stronach internetowych ministerstwa i czasopisma „Geodeta”.

Dołącz do nas

Członkiem Związku może być każdy podmiot gospodarczy prowadzący działalność w zakresie usług geodezyjno-kartograficznych i zatrudniający co najmniej 20 pracowników na podstawie umowy o pracę, reprezentujący odpowiedni poziom zawodowy, stosujący się do obowiązujących zasad działania rynkowego i uczciwości, którego przedstawiciel zaakceptuje cele Związku i przepisy statutu. Przyjęcie do Związku następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednim złożeniu przez zainteresowaną firmę Wniosku o przyjęcie do Związku i uzyskaniu pozytywnej opinii dwóch członków.